ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 31) 16 ก.พ. 61
5.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 (อ่าน 32) 03 ก.พ. 61
4.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (อ่าน 32) 03 ก.พ. 61
3.แบบหนังสือหลักประกันสัญญา (อ่าน 29) 03 ก.พ. 61
2.สัญญาซื้อขายทั่วไป (อ่าน 31) 02 ก.พ. 61
1. ใบเสนอราคา (อ่าน 29) 02 ก.พ. 61
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมได้รับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น สาขาอนุรักษ์มรดกไทย (อ่าน 207) 20 ส.ค. 60
รายงานSAR ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 162) 08 ก.ค. 60