ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเกษียณครูสัมฤทธิ์ ครูประโยชน์ (อ่าน 9) 20 ก.ย. 60
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมได้รับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น สาขาอนุรักษ์มรดกไทย (อ่าน 28) 20 ส.ค. 60
รายงานSAR ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 48) 08 ก.ค. 60