ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมได้รับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น สาขาอนุรักษ์มรดกไทย (อ่าน 139) 20 ส.ค. 60
รายงานSAR ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 113) 08 ก.ค. 60