ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด 2560
โรงเรียนหนองปลาหมอจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด ปรระจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

นักเรียนพร้อมร่วมกิจกรรมสุนทรภู่
นักแสดงพร้อมทำการแสดง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแสดงละครเรื่องสังข์ทอง
ตัวพระตัวนางระดับมัธยมปลาย
ตัวพระตัวนางระดับมัธยมต้น
สัมภาษณ์ตัวพระตัวนางในวรรคดี
การแสดงลิเกรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะปี่พาทย์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
รับเกียรติบัตร
ประกวดตัวพระตัวนาง เดินโชว์ตัวหน่อย...
กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ลิเกเรื่องสังข์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รับเกียรติบัตร
พระสังข์หนีนางพันธุรัตน์
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,12:33   อ่าน 279 ครั้ง