ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานวันวิชาการ
21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม จัดงานวันวิชาการและรายงานผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดบูธแสดงโครงงานของนักเรียน ตอบปัญหาวิชาการ มีการแสดงโขน อังกะลุง และขบวนแห่มังคละ ได้เชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพิืนที่บริการของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2560,10:47   อ่าน 321 ครั้ง