ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
36 หมู่ที่ 7 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลคลองกระจง  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
เบอร์โทรศัพท์ 055-911200
Email : nongplamo@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน