ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
36 หมู่ที่ 7 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลคลองกระจง  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
เบอร์โทรศัพท์ 055-911200
Email : nongplamo@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :